Festiwalowa TV

#20 Animocje 9,5 - Grand Prix

#19 Animocje 9,5 - Najlepszy Film Polski / Best Polish Film II

#18 Animocje 9,5 - Najlepszy Film Polski / Best Polish Film I

#17 Animocje 9,5 - Nagroda Specjalna / Special Mention IV

#16 Animocje 9,5 - Nagroda Specjalna / Special Mention III

#15 Animocje 9,5 - Nagroda Specjalna / Special Mention II

#14 Animocje 9,5 - Nagroda Specjalna / Special Mention I

#13 Animocje 9,5 - Nagroda Junior Jury / Special Prize from Junior Jury

#12 Animocje 9,5 - Audience Award - International Competition / Nagroda Publiczności - Konkurs Międzynarodowy

#11 Animocje 9,5 - Audience Award - children / Nagroda Publiczności - dzieci

#10 9. ANIMOCJE trailer

#09 Arkadiusz Wiśniewski

#08 Olga Bobrowska

#07 Anna Solanas & Marc Riba

#06 Tomasz Siwiński

#05 Renata Gąsiorowska

#04 Piotr Kardas

#03 Krzysztof Kowalewski

#02 Andrzej Poprostu

#01 Monika Kuczyniecka