Zgłoś swój film do konkursu

Zanim zgłosisz film, zapoznaj się z Regulaminem konkursu.
Nabór filmów otwieramy 1 września 2022 r.

Termin zgłoszeń upływa 30 listopada 2022 r.

Wybierz sposób zgłoszenia filmu