Katarzyna Jaruszewicz-Kot

Katarzyna Jaruszewicz-Kot

Katarzyna Jaruszewicz-Kot -  Absolwentka filmoznawstwa UJ, 7 letnie doświadczenie pracy jako nauczyciel w szkole, edukatorka kultury, autorka wielu projektów edukacyjno – kulturalnych skierowanych do dzieci i młodzieży, koordynatorka oraz prelegentka Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, jurorka składu ZEF na Festiwalu Filmowym „Kino w trampkach” oraz członkini  Międzynarodowego Jury Edukatorów Filmowych na festiwalu ALE KINO 2022.

Zespół Edukatorów Filmowych