Michał Zdunek

Michał Zdunek

Michał Zdunek jest uczniem VI liceum ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Interesuje się filmem i fotografią. Realizuje filmy promocyjne. Uczestniczył w wielu warsztatach filmowych m. in. realizowanych w ramach Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.