Waltraud Grausgruber

Waltraud Grausgruber

Dyrektorka Festiwalu Tricky Women w Wiedniu - pierwszego i jedynego festiwalu filmów animowanych dedykowanego wyłącznie kobietom-animatorkom.

Studiowała teatrologię, filmoznawstwo i medioznawstwo na Uniwersytecie Wiedeńskim, a także turystykę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Napisała pracę magisterską poświęconą kinu arfykańskiemu i przeprowadziła badania we Francji, Senegalu i Burkina Faso. Opracowywała koncepcje festiwali filmowych i była kuratorką międzynarodowych programów filmowych. W 2010 roku otrzymała, wspólnie z Birgitt Wagner, Nagrodę dla Wybitnych Twórców austriackiego Ministerstwa Edukacji, Sztuki i Kultury. Jako dyrektorka festiwalu, wydała publikacje na temat filmu i sztuki, m.in. Tricky Women – AnimationsFilm Kunst von Frauen (Tricky Women – Kobiety w Animacji), wydawnictwo Schüren Verlag, i Mörderinnen (Zabójstwa kobiet w filmie), wydawnictwo Elephantenpress.