Weronika Grochocka

Weronika Grochocka

uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Od kilku lat aktywnie zaangażowana w organizację Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Amatorskich KLAPS a od tego roku jego główna organizatorka. Dzięki pracy przy festiwalu pogłębia swoją wiedzę ze świata filmu, w dziedzinie animacji, która jest jedną z kategorii konkursu.