Wiktor Stribog

Wiktor Stribog

Wiktor Stribog - ur. 1988, mieszka i pracuje w Warszawie. Niezależny twórca multimedialny, autor animacji, muzyki, teledysków, ilustracji oraz od niedawna obrazów. W swojej twórczości często posługuje się mistyfikacją, naśladując archaiczny język i styl dawnych wytworów popkultury w celu wywołania głębokich instynktownych reakcji, kreując przy tym alternatywne światy przesiąknięte duchem niespełnionych obietnic przeszłości. Prace Striboga nieustannie oscylują pomiędzy prostodusznym żartem, a frenetycznym oniryzmem, odzwierciedlając wewnętrzny konflikt dziecięcej naiwności i cynicznego rozczarowania rzeczywistością.

Jego internetowy projekt "Kraina Grzybów TV" zdobył światową popularność, został przetłumaczony przez społeczność na 18 języków i jest uznawany za prekursorski dla gatunku Analog Horror. W trakcie pandemii tworzył serię "Gęgaloma", dokumentującą niepokoje społeczne w formie surrealistycznych ilustracji i animacji. Regularnie wydaje albumy z muzyką elektroniczną wpisującą się w gatunek Hauntology.

www Wiktor Stribog