Fot.

Znamy laureatów konkursów w ramach 9. MFFA ANIMOCJE

2019.04.15

🏆 Grand Prix i 4.000 zł (and 4.000 zlotys)

Niki Lindroth von Bahr
Min börda / The Burden, Szwecja / Sweden, 2017, 14’45

👉 Uzasadnienie / explanation:
A satirical sweet and soure animated musical which moved us by it's use of cimetic language and melancholic but absurd atmosphere.
Satyryczny, słodko kwaśny animowany musical, który poruszył nas swoim niekonwencjonalnym językiem filmowym i melancholijną acz absurdalną atmosferą.

🏆 Specjalne wyróżnienie i 1.000 zł / Special mention and 1.000 zlotys

Sander Joon
Sounds Good, Estonia, 2018, 9’50”

👉 Uzasadnienie / explanation:
A strange and miraculously coherent narrative constructed of colorful sound design and finely tuned graphics.
Absurdalna i cudownie spójna narracja zbudowana z pełnego koloru udźwiękowienia i doskonale nastrojonej grafiki.

🏆 Specjalne wyróżnienie i 1.000zł / Special mention and 1.000 zlotys

Boris Labbé
La Chute / The Fall, Francja / France, 2018, 14’22”

👉 Uzasadnienie / explanation:
A complex visual orchestra. A boiling poetical trip to subconcious.
Kompleksowa wizualna orkiestra. Wrząca, poetycka podróż do podświadomości.

🏆 Specjalne wyróżnienie i 1.000zł / Special mention and 1.000 zlotys

Martina Scarpelli
Egg, Francja, Dania / France, Denmark, 2018, 12’07”

👉 Uzasadnienie / explanation:
Strong, elegant design and movement bring to consciousness a deeply inward experience common to millions yet seldom understood.
Silna i jednocześnie subtelna animacja uwydatniająca skryte, wewnętrzne doświadczenia znane milionom, ale rzadko rozumiane.

🏆 Najlepszy Film Polski i 2.000 złotych / Best Polish Film and 2.000 zlotys

Aga Jarząb, Maciek Bączyk
25/25, Polska / Poland, 2018, 4’20”

👉 Uzasadnienie / explanation:
Statuetką dla najlepszego polskiego filmu nagradzamy niezależny eksperymentalny krótki metraż. Wciągające, fachowo animowane, przywodzące na myśl konstruktywizm, abstrakcyjne dzieło o doskonałej konstrukcji dźwiękowej.
For the best Polish film, we award an independent experimental short. Engaging, watchable, expertly animated, and reminiscent of constructivism, this abstract piece also has excellent sound design.

🏆 Dyplom Jury (specjalne wyróżnienie dla filmu polskiego) / A Jury diploma (special mention for polish movie)


Marta Pajek
III, Polska / Poland, 2018, 12’


🏆 Nagroda publiczności / Audience Choice Award

Niki Lindroth von Bahr
Min börda / The Burden, Szwecja / Sweden, 2017, 14’45


🏆 Najlepszy Film Dziecięcy / Best Film for Children

Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet
Hors Piste, Francja / France 2018, 6’01”