Fot.

Wschód spotyka Zachód, czyli animowany western

Kategorie

Filmy krótkometrażowe
Dla dorosłych
12.04
-
/
2019
21.00

Kurator:

Chociaż hollywoodzki western nazywany bywa najbardziej amerykańskim z gatunków, mitologia dzikiego pogranicza należy do kultury filmowej całego świata.

Chociaż hollywoodzki western nazywany bywa najbardziej amerykańskim z gatunków, mitologia dzikiego pogranicza należy do kultury filmowej całego świata. Rozpoznawalna stylistyka, ikonografia, toposy i struktury narracyjne inspirowały filmowców na wszystkich kontynentach do realizacji westernów i filmów westerno-podobnych. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku po obu stronach podzielonej Europy produkowano westerny na masową skalę. Jednakże, podczas gdy większości kinomanów znane są spaghetti-westerny autorstwa Sergio Leone czy wschodnioniemieckie “Indianerfilme” z Gojko Miticiem, nie każdy pamięta, że zanim gatunek ten został owocnie zaadaptowany przez europejskich reżyserów kina aktorskiego, pojawił się w animacjach tak znakomitych autorów jak Jiří Trnka, Dušan Vukotić czy Witold Giersz. Niniejszy program śledzi rozwój (głównie) europejskiego westernu animowanego który na przestrzeni lat dekonstruował, reinterpretował i parodiował klisze gatunkowe wyrażając przy tym najgłębszą, kinofilską pasję dla legendy Dzikiego Zachodu.

  • Arie prerie / Pieśń prerii, Jiří Trnka, Czechosłowacja, 1949, 23'
  • Cowboy Jimmy / Kowboj Jimmy, Dušan Vukotić, Jugosławia, 1957, 14'
  • A Litle Western / Mały western, Witold Giersz, Poland, 1960, 5'30''
  • Western, Gábor Homolya, Węgry, 1989, 2'
  • Draw! / Broń się!, Bill Plympton, USA, 1992, 1’30’’
  • High Wool, Nikolai Maderthoner, Moritz Mugler, Niemcy, 2019, 3'
  • Kovbojsko / Kraina kowbojów, Dávid Štumpf, Słowacja, 2015, 4'42''
  • Bullet Time / Czas kul, Frodo Kuipers, Holandia, 2016, 5'30''
  • A Long Way from Home / Daleko od domu, Andy Tai, Eduardo Enriquez, USA, 2018, 4'

Kurator: Michał Bobrowski

Doktor filmoznawstwa (dysertację obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 2010). W roku 2012 opublikował książkę “Akira Kurosawa. Artysta Pogranicza”. W roku 2016 ukazała się współredagowana przez niego monografia “Obsession. Perversion. Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation”. Od 2018 adiunkt na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest dyrektorem programowym oraz współzałożycielem StopTrik International Film Festival (Słowenia/Polska), festiwalu poświęconego animacji stop motion. Współpracuje z licznymi europejskimi festiwalami i instytucjami filmowymi jako kurator, aktywista kulturowy. Napisał wiele artykułów naukowych i popularyzatorskich z zakresu klasycznego kina japońskiego i amerykańskiego oraz filmu animowanego. Stale współpracuje z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym Etiuda&Anima. Posługuje się językami angielskim, serbsko-chorwackim, rosyjskim.